Care este cel mai sigur mod de evacuare în cazul unui incendiu?

311
Care este cel mai sigur mod de evacuare în cazul unui incendiu?

O componentă esențială pentru activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, planul de evacuare oferă un mod de acțiune concret celor care se află simultan în aceeași locație, în momentul declanșării focului. Iar primul lucru ce trebuie avut în vedere la proiectarea unui plan pasiv este stabilirea unei căi de evacuare sigure.

Pentru salvarea oamenilor în cazul unui incendiu, trebuie implementate măsuri care să le ofere acestora timpul și mijloacele necesare de a se proteja. Este important ca rutele alese să permită evacuarea în siguranță a persoanelor amenințate de foc și să faciliteze intervenția rapidă și eficientă a pompierilor.

Folosirea scărilor de evacuare și a ieșirilor de urgență

În cazul izbucnirii unui incendiu cel mai sigur mod de evacuare este utilizarea scărilor și a ieșirilor de urgență. Dacă acestea sunt corect marcate și ușor accesibile, iar oamenii au fost instruiți în mod regulat cu privire la procedurile de evacuare, atunci procesul se poate desfășura în siguranță.

Este deosebit de important să se evite utilizarea lifturilor deoarece acestea pot fi afectate de incendiu sau există posibilitatea ca alimentarea cu energie electrică să fie întreruptă. Dacă nu se poate părăsi clădirea afectată de flăcări pe scările de evacuare sau ieșirile de urgență, atunci se recomandă căutarea unui loc ferit, cât mai sigur, precum o încăpere închisă și se așteaptă ajutorul autorităților.

Ușile rezistente la foc, esențiale pentru creșterea siguranței

În general, ușile sunt considerate unele dintre cele mai importante elemente ale sistemului de siguranță al unei clădiri. Acestea trebuie să îndeplinească cerințe, în funcție de modul în care se dorește să fie utilizate. Produsele antifoc pot ajuta la limitarea propagării incendiului, a fumului, căldurii și gazelor de ardere, fapt ce crește siguranța persoanelor care evacuează clădirea.

Se pot instala uși rezistente la foc pentru spațiile de birouri, precum și alte tipuri de clădiri. Acestea sunt proiectate să reziste flăcări și la temperaturile înalte pentru o perioadă determinată de timp, de 60, 90 sau 120 de minute, ceea ce permite oamenilor să părăsească clădirea în siguranță în timp ce se așteaptă intervenția pompierilor. De asemenea, ușile antifoc pot fi echipate și cu dispozitive de închidere automată în caz de incendiu, pentru împiedicarea propagării focului către alte zone ale clădirii.

Din punct de vedere practic, o cale de evacuare ar trebui văzută ca o incintă din interiorul clădirii. Aceasta poate fi orizontală, de exemplu prin coridoare ori camere, sau verticală, respectiv pe scări. Ușile antifoc joacă un rol important în realizarea căii de evacuare întrucât sunt proiectate să garanteze o anumită rezistență în fața flăcărilor. Acestea trebuie montate oriunde este necesar pentru că până și o ușă de mici dimensiuni cu rezistență la foc, folosită la accesul în spații înguste sau cu trafic foarte redus, crește nivelul de siguranță. 

Adesea, căile de evacuare sunt și căile de intrare ale echipelor de salvare, iar asta înseamnă că trebuie instalate uși cu rezistență la foc de cel puțin 60 de minute pentru clădiri simple și 90 sau 120 de minute pentru clădiri complexe ori înalte. În situația declanșării unui proces de ardere autoîntreținută, aparatul de comandă al ușilor joacă un rol important, la fel și accesoriile acestora, cum ar fi broasca antipanică.